پرسش و پاسخ های متداول

سوالات
1. یک ملک یا زمین را خریداری کرده ایم و پول پرداخت شده است اما فروشنده سند را ثبت نمیکند تکلیف چیست ؟

زمانی  که ملک به فروش می رود ومبلغی پرداخت میشود ،اگرفروشنده سند را ثبت نکند ،خریدار میتواند با مراجعه به مقام قضایی از فروشنده شکایت و او را به ثبت سند الزام کند

2.زمین یا ویلایی به فروش رفته است اما خریدار پول را پرداخت نمیکند ،در این شرایط آیا میتوان معامله را فسخ کرد ؟

اگر در معامله شرط شده باشد که درصورت پرداخت نشدن پول زمین ،معامله قابل فسخ است ،در این صورت می توان معامله را فسخ کرد ، اما اگر ذکر نشده باشد،معامله جاری شده است و نمیتوان آن را فسخ کرد ودر آن صورت  باید به مقام قضایی مراجعه کرد .

3.ملک مشاعی به چه معناست ؟

مشاعی به ملکی گفته می شود که اشاعه است ،یعنی بین چند نفر تقسیم بندی شده است اما حد و مرز تقسیم بندی زمین بین افراد مشخص نیست.

.

4.چگونه از طریق سایت میتوان سفارش خود را ثبت کرد ؟

کافیست شماره کد ملک مورد نظر خود را به مشاوران ما اطلاع دهید ،تا به شما اطلاعات لازم را بدهند

5.چگونه ویلایی متناسب با بودجه خودرا میتوان در سایت پیدا کرد ؟

در نوار بالای سایت  قسمتی  است به نام ویلا بر اساس قیمت که در آن قسمت میتوانید ویلای متناسب با بودجه خود را پیدا کنید

6.چرا قیمت های گفته شده ممکن است تغییر کند ؟

مالک طبق قیمت بازار ممکن است نظر خود را تغییر داده بنا به همین دلیل ما بعد از ذکر کردن قیمت در انتهای هر فایل ،آن زمان مشخصی را که مالک به ما قیمت را اعلام کرده است هم ذکر کرده ایم

اینجا اعتبار ماست که با شما سخن میگوید

به بالای صفحه بردن